Przywództwo według apostoła Pawła

  • Autor: John Stott
  • Dostępność: 124
  • 15.00 zł


Książka dostępna 

John Stott zdecydowanie nawołuje, byśmy nasz pogląd na przywództwo uzależnili od naszego poglądu na kościół, a nie odwrotnie. Na podstawie 1 Listu do Koryntian 1-4 pokazuje, jak kluczowe jest zagadnienie 'mocy w słabości'. Wyjaśnia rolę Ducha Świętego w objawieniu i analizuje cztery najdonioślejsze wzory służby Pawła, z których każdy jest aspektem pokory. Sprzeciwiając się pokusie wprowadzania modeli przywództwa opartego na świeckiej mądrości, John Stott wzywa przywódców chrześcijańskich, by ponad wszystko cechowali się 'łagodnością i cichością Chrystusową.'

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Tagi: Przywództwo według apostoła Pawła